4- Tư vấn quản lý dự án và lập dự án

- Chuyên lập dự án đầu tư cho mọi lĩnh vực đầu tư kinh doanh

- Có trên 15 năm kinh nghiệm lập dự án đầu tư, thủ tục trình duyệt dự án nhanh chóng, uy tín 

- Phí tư vấn hợp lý, linh hoạt

- LH:  APhuong 01657829758