Họp lớp tại Giao thương cafe

HỌP LỚP TẠI GIAO THƯƠNG CAFE

NGÀY 23/02/2014

213/3 ĐƯỜNG D2, P.25, BÌNH THẠNH