HỌP LỚP KS2, K3 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

HỌP LỚP KS2, K3 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  (1995-1998)

ĐỊA ĐIỂM :  QUÁN GIAOTHUONGCAFE    213/3 ĐƯỜNG D2, P.25, BINH THẠNH

NGÀY 20/10/2013.

KỲ HỌP TỚI DỰ KIẾN VÀO CUỐI T11/2013, TỔ CHỨC ĐÁ BÓNG GIAO LƯU VỚI ĐỘI BẠN. THÔNG TIN CHI TIẾT SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO SAU.