Họp lớp cữ nhân Anh ngữ 3A2

Họp lớp cữ nhân Anh ngữ Khóa 3A2 (1995-1998)

ĐỊA ĐIỂM :  QUÁN Giaothuongcafe -Tapu,  số 213/3 ĐƯỜNG D2, P.25, BINH THẠNH

NGÀY 22/09/2013 (hơn 15 mới mới liên lạc và họp lớp được, hy vọng lần họp tới sẽ đầy đủ hơn) .