Cần mua các loại đồ cổ

- Cần mua các loại đồ cổ, kiểu, sành, sứ, đồng, ... 
- Giá thỏa thuận
- LH :  Asang 0903927492